เชิญทุกๆท่าน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ..สีสัน..ในงานวิ่งการกุศล

Chiang Rai Night Run : Lighting In The City

8 มิถุนายน 2562

ณ ลานอนุสาวรีย์ ร.๕ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเก่า จังหวัดเชียงราย

Chiang Rai Night Run ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง

ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขันของ 42one95